ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Είναι το κύριο προϊόν του συνεταιρισμού. Ο όγκος των νεκταρινιών που διακινεί ο ΑΣΟΠ Επισκοπής είναι περίπου 3000 τόνοι ετησίως που καλλιεργούνται στις περιοχές του κάμπου της Ημαθίας. Οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής είναι ευνοϊκές, με αποτέλεσμα η ποιότητα των νεκατρινιών να είναι εξαιρετική.

Περιεκτικότητα σε βιταμίνες
  • C

  • A

  • E

  • B1

  • B2

  • B6

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ